Waarom nieuwbouw?2018-07-31T09:59:35+00:00

Een nieuwe impuls voor Bergen aan Zee…

Waarom nieuwbouw?
Henk Deen: ,,Hotel Nassau Bergen is in haar huidige hoedanigheid steeds moeilijker te exploiteren. De accommodatie voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de hedendaagse hotelgast. Na grondige afweging van alle mogelijkheden, hebben we het initiatief genomen tot herontwikkeling van Hotel Nassau Bergen op deze bijzondere locatie. Het idee omvat een nieuw hotel gecombineerd met recreatieappartementen.’’

Waarom hotel én recreatieappartementen?
Bastiaan Smit: ,,We hebben gekozen voor die combinatie omdat we daardoor een duurzaam hotel kunnen realiseren met een hoog kwaliteitsniveau, passend binnen de familiebadplaats Bergen aan Zee. Daarmee geven we meteen invulling aan de Toekomstvisie van de provincie Noord-Holland dat toerisme een van de belangrijkste economische pijlers wordt van onze provincie. Bergen aan Zee wordt daarin expliciet aangeduid als familiebadplaats en moet in die hoedanigheid in aanbod en kwaliteit kunnen groeien. We willen met deze nieuwbouw bovendien de leefbaarheid en het kwaliteitsbeeld van Bergen aan Zee verbeteren.’’

Wat wordt Bergen aan Zee hier beter van?
Henk Deen: ,,Nieuwbouw op deze locatie moet een aanwinst zijn voor Bergen aan Zee en het biedt een aantal grote voordelen. Zo krijgt de architect de opdracht mee om het parkeren op eigen grond uit te breiden. Hierdoor neemt de parkeeroverlast elders in het dorp af. Ook denken we dat het nieuwe hotel dichterbij de gemeenschap kan staan door bijvoorbeeld bepaalde publieke functies te creëren, zoals een lobby waar je kunt werken, een voor het publiek toegankelijk wellness center en zalen waar (familie)bijeenkomsten en recepties kunnen worden georganiseerd. Daarnaast is het onze wens om een gebouw neer te zetten met een eigentijdse architectuur. Dit alles moet ertoe leiden dat het nieuwe gebouw en veel warmere brug naar het dorp vormt dan nu het geval is.’’

Er is al veel over jullie initiatief gezegd en geschreven, maar wat is jullie boodschap?
Henk Deen: ,,Wij zijn erg verheugd over de vele positieve reacties die wij op onze ideeën hebben gekregen. Toch blijken er ook misverstanden te bestaan. Zo zijn de tekeningen van de zogenaamde ‘stedenbouwkundige enveloppe’, die bedoeld waren als een verkenning van de mogelijkheden, door sommige mensen aangezien voor het ontwerp van het nieuwe hotel. Dat heeft het beeld bij sommige mensen vertroebeld. Het echte ontwerpproces is eigenlijk pas deze zomer van start gegaan, met een selectieprocedure waaraan vier vooraanstaande architectenbureaus hebben meegedaan. Uiteindelijk is architectenbureau SeARCH, van architect Bjarne Mastenbroek, gekozen om het hotel te ontwerpen. Bjarne deelt onze visie en snapt precies wat wij op deze plaats neer willen zetten. We hebben dan ook heel veel vertrouwen in SeARCH en kijken uit naar de samenwerking met hen.’’