Model Tapijt: Uitgangspunt bij de oplossing met tapijt is dat de appartementen opgaan in het landschap door vormgeving, bedekking met zand en duinplanten, en camouflage technieken. Een mogelijkheid is een precieze inplanting van individuele appartementeneenheden zodanig dat er als het ware een landschappelijk tapijt ontstaat.