Reflectiegroep2018-08-03T15:33:32+00:00

Reflectiegroep

De Reflectiegroep, een representatieve vertegenwoordiging van bewoners/belanghebbenden, is in de afgelopen maanden een aantal keer bijeen geweest o.l.v. architect Bjarne Mastenbroek en voorzitter Joost van Zoelen. De notulen van deze bijeenkomst zijn te lezen via onderstaande links:

Notulen RNB 20180206

Notulen RNB 20180314

DEF Notulen RNB 20180411

Hoofdlijnen van feedback

Wat doet de Reflectiegroep

‘Reflectie is een proces van informatie en waarneming, gericht op overdenking, begrip en feedback…’

De Reflectiegroep is in het leven geroepen om de bewoners en ondernemers van Bergen aan Zee actief te betrekken bij de plannen rond het nieuw te realiseren hotel Nieuw Nassau Bergen, de recreatieappartementen en de beoogde reconstructie van het Rode Plein.

Doel Reflectiegroep
Het primaire doel van de groep is het verrijken van het project en het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak voor deze plannen. Het einddoel is het huidige planvoorstel in een volgende fase te brengen en daarna ter beoordeling aan alle inwoners, huiseigenaren en ondernemers uit Bergen aan Zee voor te leggen. 

Samenstelling en functioneren Reflectiegroep
Het is een representatieve vertegenwoordiging van inwoners, huiseigenaren en ondernemers uit Bergen aan Zee (10-15 personen). Nassau Bergen BV is op verzoek aanwezig voor het beantwoorden van vragen of toelichten van hun plannen. In overleg met de wethouder is afgesproken na 15 september het eindresultaat voor te leggen aan inwoners, huiseigenaren en ondernemers uit Bergen aan Zee tijdens een informatieve inloopbijeenkomst.

Inbreng Reflectiegroep
De Reflectiegroep is een raadgevend en adviserend overlegorgaan en een belangrijke graadmeter voor Nassau Bergen BV om het draagvlak te peilen voor hun ontwikkelingsplannen. Verder neemt de architect kennis van ideeën en suggesties van de kant van de deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten wordt een notulist aangewezen. De door deze persoon opgestelde notulen worden door de Reflectiegroep geaccordeerd en zijn hierboven gepubliceerd. De architect is en blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Zoals aangegeven zal de architect, met kennisneming van de inbreng van de deelnemers van de Reflectiegroep, de plannen verder uitwerken en presenteren. De inwoners, huiseigenaren en ondernemers uit Bergen aan Zee krijgen de gelegenheid zich over het resultaat van de nadere uitwerking uit te spreken.

De Reflectiegroep bestaat uit de volgende personen: Aycke Smook, Peter Franz, Lennart Bent, Henk Dijkema, Martine Hirschfeld, Anton de Bock, Frits Wensing (VvE Julianaduin), Anne Marten Naessens (VvE Alexanderflat), Frank Bilsen, Joost van Zoelen, Maarten/Jetty Min, Marco Wokke (voorzitter strandvereniging BES), Gert Jan ’t Hart, Petra Smoes (Dorpsraad BaZ) en Hans Vos (o.v.).