Reflectiegroep

De Reflectiegroep, een representatieve vertegenwoordiging van bewoners/belanghebbenden, gaf in diverse bijeenkomsten feedback op de plannen. De uitwisseling stond onder leiding van architect Bjarne Mastenbroek en voorzitter Joost van Zoelen. Lees hier de belangrijkste uitkomsten van dit overleg.

Hoofdlijnen feedback 

Betrekken

De Reflectiegroep is in het leven geroepen om bewoners en ondernemers van Bergen aan Zee actief te betrekken bij de plannen rond het hotel Nieuw Nassau Bergen. Inclusief parallelle ontwikkeling van recreatieappartementen en de beoogde reconstructie van het Rode Plein.

Verrijken

Het doel van de groep was het verrijken van het project en leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak voor de plannen. De architect neemt kennis van ideeën en suggesties van de kant van de deelnemers, maar blijft primair verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Representatief

De Reflectiegroep is een representatieve vertegenwoordiging van inwoners, huiseigenaren en ondernemers uit Bergen aan Zee (10-15 personen). Het is een raadgevend en adviserend overlegorgaan en een belangrijke graadmeter voor Nassau Bergen BV om het draagvlak te peilen voor de ontwikkelingsplannen.

Samenstelling

Samenstelling Reflectiegroep: Aycke Smook (†), Peter Franz, Lennart Bent, Henk Dijkema, Martine Hirschfeld, Anton de Bock, Frits Wensing (VvE Julianaduin), Anne Marten Naessens (VvE Alexanderflat), Frank Bilsen, Joost van Zoelen, Maarten/Jetty Min, Marco Wokke (voorzitter strandvereniging BES), Gert Jan ’t Hart, Petra Smoes (Dorpsraad BaZ) en Hans Vos (o.v.).