Plan SeARCH2018-07-31T20:49:15+00:00

Plan SeARCH

Het plan van SeARCH voor Nieuw Nassau Bergen is gebaseerd op twee driehoekvormige gebouwen. Een voor de 20 recreatieappartementen en de ander voor de hotelaccommodatie van 60 kamers.

Deze beide gebouwen zijn onderling met elkaar verbonden, echter deze verbinding is van buitenaf niet zichtbaar. De twee gebouwen zijn gesitueerd met de lage kant aan de dorpszijde en de hoge kant op het duin.

(Klik op de foto’s voor een vergroting)

Het plan van SeARCH is gebaseerd op de volgende uitgangspunten zijn:

  • PARKEREN UIT HET ZICHT
  • 17 PARKEERVERGUNNINGEN TERUG NAAR BERGEN AAN ZEE
  • 900 m2 DUINLANDSCHAP HERSTELD
  • FIETSEN NIET OP HET PLEIN STALLEN
  • GOEDE TOEGANKELIJKHEID HORECA VANUIT HET DORP
  • EEN FAMILIE HOTEL MET KLASSE
  • WELLNESS VOOR BEWONERS BERGEN aan ZEE
  • MINIMALE OVERLAST DOOR PREFABRICAGE
  • ZEER HOGE MATE VAN ENERGIEZUINIGHEID
  • GEBRUIK VAN DUURZAME MATERIALEN

Mede door de situering van de twee gebouwen blijven de zichtlijnen vanuit de Parkweg, Paulineweg en de Zeeweg optimaal.

Het geldende bestemmingsplan laat een forse bebouwing toe op het terrein. Dit volume is door SeARCH zowel schematisch als visueel in beeld gebracht. Het plan dat SeARCH heeft een veel geringere impact op het terrein en beantwoordt aan de vraag naar kleinschaligheid.

Bovendien is het streven om binnen de realisatie een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De verdere uitwerking van het plan, de materialisatie en keuzes als het gaat om duurzaamheid krijgen de komende maanden verder gestalte. Dit gebeurt in overleg met de reflectiegroep.

Duurzaamheidsmaatregelen

COMPACT VOLUME reductie voetprint - reductie geveloppervlak - hogere isolatiewaarde
INBEDDING IN LANDSCHAP - 900 m2 duinlandschap herstellen
BOVENGRONDS PREFAB BOUWEN - snelheid bouwproces - ruwbouw = afbouw = minder afwerkingen
DOORLOPENDE OVERSTEKKEN - bescherming gevel tegen opwarming kamers
TOEPASSING GROENE DAKEN hogere isolatiewaarde - hoge waterinfiltratie
NATUURLIJKE VENTILATIE PARKEERGARAGE - beperking energieverbruik
toetreding daglicht TRIPLE GLAS / BETONGRANULAAT PARKEREN
hoge isolatiewaarde, sterk reduceren energieverbruik - gerecyclede product-toepassingen
circulair gebouw.

Visualisatie op basis van huidige bestemmingsplan

Visualisatie op basis van plan SeARCH

Audioverslag bijeenkomst Nieuw Nassau Bergen 04/12 – Bijeenkomst 1

Audioverslag bijeenkomst Nieuw Nassau Bergen 04/12 - Bijeenkomst 2