Meer dan een hotel…

Sloop van het huidige hotel en nieuwbouw van een viersterrenplus hotelaccommodatie: daarop is het bouwplan van Nieuw Nassau Bergen gebaseerd. Verdeeld over minimaal 60 hotelkamers en 20 hotelappartementen. De appartementen komen in particulier bezit, het hotel exploiteert de luxewoningen.

Impuls

Het plan betreft niet alleen hotel en appartementen. Bij de ontwikkeling is een volledige herinrichting meegenomen van het plein, de winkels en horecagelegenheden. In een keer wordt het hele gebied aangepakt – een belangrijke, algemene kwaliteitsimpuls voor heel Bergen aan Zee.

Naadloos

Het Nassau Bergen-project past naadloos in de beleidsvisie van de provincie. Hierin staat dat Noord-Holland voor een groot deel afhankelijk is van toerisme. De regio is expliciet gekenmerkt als groeigebied. Door het aanbod van (nieuwe) hoogwaardige voorzieningen kan Bergen aan Zee doorgroeien tot belangrijke familiebadplaats. Met in achtneming van de charmes die het dorp nu al aantrekkelijk maken.

Prikkel

Toerisme verandert – vakanties duren korter en komen vaker voor. De verwachting is ook hoger. Plan Nieuw Nassau Bergen past in deze ontwikkeling. Op het juiste moment geeft het project een boost aan het toerisme en verbetert het de leefomgeving in Bergen aan Zee. Dat laatste is ook de wens van de eigenaar en ontwikkelaar, Nassau Bergen BV. Die verwacht dat de komst van een nieuw hotel andere ondernemers prikkelt om te investeren in het vakantiedorp.