Historie2017-03-23T12:09:49+00:00

Historie

Bergen aan Zee de laatste decennia

In de 70-er en 80-er jaren werden vele plannen gemaakt. In het bestemmingsplan van 1975 werd Bergen aan Zee een volwaardig dorp genoemd met alle daarbij horende voorzieningen als scholen, winkels etc. Op het Engelse Veld waren 400 woningen gepland. Door gewijzigde planologische inzichten werden een groot aantal plannen niet uitgevoerd. Men wilde het unieke kleinschalige karakter van het dorp te behouden, aantasting van de natuur en het duinlandschap voorkomen en dus grote bebouwingplannen afwijzen. Na vele bouwplannen en nog meer bezwaarschriften stemde in 1994 de Gemeenteraad voor de bouw van 80 woningen. In 1995 keurde de Raad van State de bouw van 74 huizen goed. In de Natuurbeschermingswet van 1995 werd het Engelse Veld beschreven als ecologisch zeer waardevol vanwege de ligging in een overgangszone van kalkarm naar kalkrijk gebied en de daaraan gekoppelde vegetatie en werd het bestemming natuurgebied en beheerd door de PWN.

Bij nadere bestudering valt op dat de stedenbouwkundige structuur uiteenvalt in 2 basis kwaliteiten: de Springer kwaliteit, die staat voor de organische vormgeving, meegolvende wegen in het duinlandschap met hieraan losstaande gebouwen en de aanleg van een park en weide. Dit plan is niet in zijn geheel uitgevoerd, en de Berlage kwaliteit; die staat voor het Hollandse dorp, huisjes met steile kappen aan rechte dorpsstraatjes, met de kerk in het midden en als accent het grote zeehotel Nassau Bergen. Ook het ontwerp van Berlage is maar ten dele uitgevoerd. Met alle uitbreidingen is de basis structuur een constante gebleven in de uitleg van het huidige dorp: de groene longen omgeven door losse bebouwing, bijeengehouden door een stevig middenrif, middenas of luchtpijp.

Tijdens WO II zijn er veel waardevolle gebouwen gesloopt ten behoeve van de Atlantic Wall en kwam Bergen aan Zee als een ravage weer te voorschijn. Waardoor een natuurlijke groei van het gestichte dorp met zijn 2 hoofdontwerpers geen doorgang kon vinden. Het markante en chique hotel Nassau Bergen werd gesloopt. Na WO II zijn er vele plannen zijn gemaakt waarbij steeds maar een deel is gerealiseerd. Dit alles zorgt voor het verbrokkelde beeld dat opvalt bij het dorp. Er is ook nog een derde kwaliteit en dat zijn gebouwen met een object uitstraling naar alle zijden. De meest in het oog springende is Huize Glory, voorheen Bio vakantieoord. Maar ook bijvoorbeeld het huis de Horizon, aan de zeezijde van de boulevard, hoog en groot en tot de verbeelding sprekend. Van de oorspronkelijke verbindingen met het achterland, de Zeeweg, het fietspad en de spoorlijn, zijn de laatste twee in elkaar opgegaan en is het station, als centrum verdwenen. De Zeeweg is nu de belangrijkste verkeersader.

Met dank aan:
Bergen NH Hotel Nassau nota van uitgangspunten Rho adviseurs voor leefruimte.
De Structuurvisie Bergen aan Zee, door Bügel –Hajema. Regionaal archief Alkmaar. Een verjaardag aan zee, Bert Buizer, Frits David Zeiler. Een eeuw te gast, Hotel Nassau Bergen 1907-2007. Historische vereniging Bergen. Bergen aan zee, badplaats sinds 1906, Henk Jellema. Bello, Swen Selliger. De stoomtram, L.J.P. Albers en W.H. Kentie. Het vredeskerkje in Bergen aan Zee Bert Buizer, Ferdinand van Melle, Frits David Zeiler. Honderd jaar jaar Bergen aan Zee … en wat vooraf ging. Tentoonstelling Het Sterkenhuis, Frits David Zeiler. Een kasteel in de Bergen aan Zee, Maria Smook-Krikke. Bergen aan Zee, 100 jaar plannen, Maria Smook-Krikke Bergen (nh) 1940-1945, P. Harf, D. Harf. 
http://www.dorpsraadbergenaanzee.nl/bergen-aan-zee/geschiedenis en Dick Min voor het ter beschikking stellen van zijn ansichtkaartencollectie

Historie