Gemeente Bergen NH

Kleinschalig hotel met openbare wellness
en herstel van kwetsbaar duingebied

Na jaren van overleggen, ontwerpen en onderhandelen ligt er een akkoord over de nieuwbouwplannen van Hotel Nassau in Bergen aan Zee. De gemeente Bergen NH heeft hiervoor met Nassau Bergen BV een overeenkomst getekend. Als het aan de gemeente en de initiatiefnemers ligt, maakt het verouderde hotel Nassau plaats voor een nieuw hotel, ontworpen door een internationaal befaamde architect SeARCH.

Enthousiast college

Commentaar van de gemeente – Wethouder Klaas Valkering: ”Het college is enthousiast over de plannen voor het nieuwe Hotel Nassau. De combinatie van een hotel dat past bij de maat van Bergen aan Zee, een openbaar wellness center en herstel van kwetsbaar duingebied maakt dat dit plan bijdraagt aan een Bergen aan Zee waar we allemaal nog trotser op kunnen zijn. Daarom heeft het college in een overeenkomst met de initiatiefnemers de nieuwe plannen vastgelegd.”

Niet kolossaal

Het bestemmingsplan laat op dit moment op de plek van Hotel Nassau de bouw van een kolossaal hotel toe in het kleine Bergen aan Zee. Toen eerdere gesprekken over de nieuwbouwplannen strandden, leek het er even op dat dit schrikbeeld voor veel inwoners van het kustdorp bewaarheid werd. Initiatiefnemers en gemeente lijken daarentegen definitief te kiezen voor het meer kleinschalige plan waarover eerder veel is meegedacht door bewoners en belanghebbenden.

Beeldbepalend

Met het akkoord over de nieuwbouwplannen van Hotel Nassau wordt een start gemaakt met een beeldbepalende ontwikkeling in Bergen aan Zee. Naast de herontwikkeling van Hotel Nassau staan ook andere (her)ontwikkelingen in Bergen aan Zee op stapel. Zoals de nieuwbouw op de locatie van het oude Monsmarum. Deze projecten zijn erop gericht om, met respect voor het dorpse karakter en uitstraling, de omgeving te upgraden. Hiermee stijgt volgens de initiatiefnemers de leefbaarheid en het aantrekkelijke karakter van Bergen aan Zee als toeristische kustgemeente. De bouwplannen richten zich op een investering in Bergen aan Zee voor de korte en lange termijn.

Vervolgproces

De wethouder benadrukt dat er voldoende ruimte is om mee te praten over de nieuwbouwplannen. Valkering: “Over de nieuwbouw van hotel Nassau is al vaak en veel gesproken met inwoners van Bergen aan Zee en daarbuiten. Dit akkoord is daar niet het slot van, maar de inleiding. De komende tijd blijft de gemeente, maar ook zeker de initiatiefnemers, met iedereen die dat wil, in gesprek. Om zo komen tot een project waar we allemaal trots op kunnen zijn. Na die gesprekken wordt een omgevingsvergunning aangevraagd die de geijkte procedure zal doorlopen.”