Actuele informatie 2018-04-30T09:53:06+00:00

Update 30-04-2018

Reflectiegroep rond werkzaamheden af

De Reflectiegroep Nieuw Nassau Bergen heeft haar werkzaamheden afgerond en hiervan een terugkoppeling gegeven aan de Dorpsraad Bergen aan Zee tijdens hun bijeenkomst op vrijdag 13 april jl.. De bevindingen van de Reflectiegroep zijn vastgelegd in een document dat HIER is te downloaden. De Reflectiegroep is drie keer bijeen geweest. Bij de laatste bijeenkomst waren de architect en initiatiefnemers niet aanwezig. De notulen zijn HIER te downloaden. Belijk ook de notulen van 06/02 en van 14/03.

Het doel van de Reflectiegroep is geweest het verrijken van het project en het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak voor deze plannen. In de praktijk heeft de groep vooral functionele feedback gegeven op de gepresenteerde plannen. Nu de Reflectiegroep klaar is, gaan de initiatiefnemers zich buigen over de vervolgstappen. De eerste stap in dat proces zal zijn het voorleggen van de plannen aan de gemeente (raad en bestuur), om te toetsen of er voldoende draagvlak is voor Nieuw Nassau Bergen, zoals gepresenteerd door architectenbureau SeARCH, en de daaraan gekoppelde bestemmingsplanwijzingen. Tevens wordt in dit overleg de suggesties van een masterplan voorgelegd waarin meerdere ontwikkelingen met elkaar in lijn kunnen worden gebracht, zoals bijvoorbeeld de mogelijke herinrichting van het Rode Plein.

Alternatief plan
Omdat op dit moment de collegeonderhandelingen nog gaande zijn en er dus nog geen nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening is benoemd, is het onduidelijk wanneer een overleg kan plaatsvinden. In de tussentijd werken de initiatiefnemers verder aan een alternatief plan voor de locatie. Bij onvoldoende draagvlak voor de tot nu toe gepresenteerde plannen, ligt er dan een projectplan klaar dat volledig past binnen het geldende bestemmingsplan.

Plannen van architect Bjarne Mastenbroek
van SeARCH krijgen twee keer applaus

De informatiebijeenkomst voor inwoners van Bergen aan Zee die op 4 december plaatsvond in Hotel Nassau Bergen heeft de bezoekers een goed gevoel opgeleverd. De plannen van Bjarne Mastenbroek van architectenbureau SeARCH werden, zoals de Alkmaarsche Corurant het omschreef, ‘omarmd’.

Het bureau SeARCH werd deze zomer geselecteerd uit een groep van vijf architectenbureaus. De hiervoor in het leven geroepen jury van professionals koos unaniem voor de ideeën en plannen van SeARCH. Architect en eigenaar van het bureau, Bjarne Mastenbroek, heeft gekozen voor twee afzonderlijke driehoekvormige gebouwen in een compacte (kleinschalige) opzet, die onderling met elkaar zijn verbonden. Een gebouw wordt hotel (60 kamers), het andere gebouw biedt ruimte aan 20 recreatie-appartementen. Binnenkort meer hierover.

 

Elke actuele ontwikkeling wordt door de initiatiefnemers gecommuniceerd via de website:
www.nieuwnassaubergen.nl

Audioverslag bijeenkomst Nieuw Nassau Bergen 04/12 – Bijeenkomst 1

Audioverslag bijeenkomst Nieuw Nassau Bergen 04/12 – Bijeenkomst 2