Na jaren van overleggen, ontwerpen en onderhandelen ligt er een akkoord over de nieuwbouwplannen van Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Als het aan de gemeente en de initiatiefnemers ligt, maakt het verouderde Hotel Nassau plaats voor een nieuw hotel, ontworpen door een internationaal befaamde architect.

Wethouder Klaas Valkering: ,,Het college is enthousiast over de plannen voor het nieuwe Hotel Nassau. De combinatie van een hotel dat past bij de maat van Bergen aan Zee, een openbaar wellness-center en het herstel van kwetsbaar duingebied maakt dat dit plan bijdraagt aan een Bergen aan Zee waar we allemaal nog trotser op kunnen zijn. Daarom heeft het college vandaag in een overeenkomst met de initiatiefnemers de nieuwe plannen vastgelegd.”

Geen massale bouwplannen meer
Het bestemmingsplan laat op dit moment op de plek van Hotel Nassau de bouw van een kolossaal hotel toe in het kleine Bergen aan Zee. Toen eerdere gesprekken over de nieuwbouwplannen strandden leek het er even op dat dit schrikbeeld voor veel inwoners van het kustdorp bewaarheid werd. De keuze lijkt nu echter definitief te zijn gevallen op het kleinschaligere plan waar eerder al veel over is meegedacht door bewoners en belanghebbenden.

International befaamde architect
Het nieuwe hotel Nassau is ontworpen door SeARCH architecten. Een toonaangevend internationaal werkzaam architectenbureau en meermaals winnaar van de ‘International Architecture Award’ dat onder meer het Amsterdamse hotel Jakarta en het Novo Nordisk hotel in Denenmarken ontwierp. Voor hotel Nassau heeft SeARCH een ontwerp gemaakt wat ‘mee beweegt met het duinlandschap’ waardoor het hotel met 60 hotelkamers en 20 recreatieappartementen, een parkeergarage en ruimte voor horeca en winkels passend blijft bij de kleinschaligheid die het dorp kenmerkt.

Bergen aan Zee
Met het akkoord over de nieuwbouwplannen van Hotel Nassau wordt een start gemaakt met een zeer beeldbepalende ontwikkeling in Bergen aan Zee. Naast de herontwikkeling van Hotel Nassau staan ook andere (her)ontwikkelingen in Bergen aan Zee op stapel. Zoals de nieuwbouw op de locatie van het oude Monsmarum. Deze ontwikkelingen zijn erop gericht om met respect voor het dorpse karakter, de uitstraling van Bergen aan Zee te verbeteren en hiermee de leefbaarheid en aantrekkelijkheid als toeristische kustgemeente voor de korte en de lange termijn te borgen

Vervolgproces
Wethouder Valkering benadrukt dat er nog voldoende ruimte komt om mee te praten over de nieuwbouwplannen. Valkering: ,,Over de nieuwbouw van Hotel Nassau is al vaak en veel gesproken met inwoners van Bergen aan Zee en daarbuiten. Dit akkoord is daar niet het slot maar de inleiding van. Ook de komende tijd blijven wij als gemeente maar ook zeker de initiatiefnemers met iedereen die dat wil in gesprek om te komen tot een project waar we allemaal trots op kunnen zijn. Na die gesprekken zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd die verder de daarvoor geijkte procedure zal doorlopen.’’