De initiatiefnemers van Hotel Nieuw Nassau Bergen in Bergen aan Zee gaan een aanvraag indienen tot wijziging bestemmingsplan. Alle benodigde onderzoeken hiervoor zijn door initiatiefnemers nagenoeg afgerond. De wijziging van het bestemmingsplan is de eerste officiële en noodzakelijke stap om tot realisatie te komen van een viersterrenplus hotelaccommodatie en een twintigtal recreatieappartementen op de locatie waar nu nog het Hotel Nassau is gevestigd.    

De aanvraag is het resultaat van een lang en intensief verkenningsproces waarbij bewoners,  belanghebbenden en de Bergense politiek veelvuldig zijn ingelicht. In de afgelopen 18 maanden is op tal van manieren overleg gevoerd en heeft de Reflectiegroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van de bewoners en ondernemers van Bergen aan Zee, hun feedback kunnen geven op de plannen. Tevens hebben de portefeuillehouder en de gebiedsregisseur van Bergen aan Zee kennis kunnen nemen van de doorlopen informatie- en inspraakbijeenkomsten die in het kader van de burgerparticipatie in de afgelopen jaren zijn georganiseerd.

Dit alles heeft de initiatiefnemers, Henk Deen en Bastiaan Smit van Nassau Bergen BV, voldoende vertrouwen gegeven om de volgende stap te zetten, ofwel de aanvraag voor wijziging bestemmingsplan.