Kustregio lijdt ‘aan de wet van de remmende voorsprong’

Dat is de strekking van een zojuist verschenen artikel in de Alkmaarsche Courant. Er is een impuls nodig om de vitaliteit van onze verblijfsregio te behouden. De initiatiefnemers van Nieuw Nassau Bergen delen de mening van de opstellers van de Visie Verblijfsrecreatie. Deze visie zal in september met de betrokken wethouders worden besproken.