Het architectenbureau SeARCH heeft haar plannen voor de nieuwbouw van het hotel en de recreatie-appartementen aan de inwoners van Bergen aan Zee ontvouwd. Tijdens een druk bezette informatiebijeenkomst op 4 december jl. presenteerde architect Bjarne Mastenbroek zijn visie op de ontwikkeling. Na afloop waren er applaus en veel positieve geluiden van de bezoekers te horen.

Henk Deen, een van de initiatiefnemers, opende de avond. ,,We willen de inwoners van Bergen aan Zee actief betrekken bij het proces door ze te informeren over onze plannen en ideeën en ze te laten meedenken en- praten in de reflectiegroep . Er ligt een goed onderbouwd verhaal op tafel dat toegevoegde waarde heeft voor de sfeer en cultuur in en van de familiebadplaats Bergen aan Zee en het behoud daarvan kan waarborgen. Voor ons zijn de resultaten van de bijeenkomsten zoals die van 4 december jl. en die gaan komen met de refelctiegroep van groot belang. We zullen die met het college van B en W en daaropvolgend met de gemeenteraad bespreken met als doel voldoende draagvlak te creëren om een bestemmingsplanwijziging voor te bereiden. Mocht er onvoldoende steun en draagvlak zijn voor een bestemmingsplanwijziging, dan kunnen we nog kijken naar een nieuwbouwontwikkeling binnen het geldende bestemmingsplan. Dat zouden we dan zelf kunnen doen of overlaten aan eventuele opvolgers, bij verkoop. Het mag overigens duidelijk zijn dat deze laatste twee optie niet onze voorkeur hebben.”

Het plan kent de volgende uitgangspunten:

  • Nieuwbouw moet een oplossing bieden voor het huidig parkeerprobleem op en rond de hotellocatie;
  • Accent nieuwbouw ligt op duurzaam en modulair bouwen;
  • Familiehotel met ondergeschikte congresfunctie (op basis van het huidige niveau);
  • Toegankelijke lobby met sociale functie(s);
  • Er moet een openbaar toegankelijke wellness-voorziening komen;
  • High end architectuur;
  • Winkel- en horecapanden linkerzijde Rode Plein (eigendom) integreren in nieuwbouwplannen, in dialoog met en openstaand voor ideeën van de ondernemers, inwoners van Bergen aan Zee en Gemeente Bergen.