Van idee naar concreet plan…

Hotel Nassau Bergen, gelegen op een unieke locatie in Bergen aan Zee, is in haar huidige hoedanigheid steeds moeilijker te exploiteren. De accommodatie voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de hedendaagse hotelgast. Daarom is bij een aantal mensen het idee ontstaan om op deze bijzondere plek een nieuw hotel te gaan bouwen. De eerste stappen om dit idee te realiseren zijn gezet. Nadat er aanvankelijk een stedenbouwkundige enveloppe is ontwikkeld, is er, om de transparantie te vergroten, een andere weg ingeslagen. Door een team van professionals, onder leiding van Pepijn Godefroy (landschapsarchitect BNT), architect Maarten Min (Min2 bouw-kunst, bouwmeester en inwoner van Bergen aan Zee) en Ingrid Hazeleger (partner in Mees Ruimte & Milieu), zijn inmiddels vijf gerenommeerde architectenbureaus uitgenodigd om een ontwerpvoorstel in te dienen dat onderdeel gaat worden van de inspraakprocedure. De gekozen bureaus, alle van internationale allure, hebben bewezen deze vraag goed in te kunnen vullen. Het uiteindelijk door een speciale selectiecommissie gekozen ontwerp maakt onderdeel uit van de voorgenomen procedure tot bestemmingplanwijziging voor deze locatie.

Toekomstbestendig hotel

De eigenaar van het pand, Nassau Bergen Holding BV, heeft in samenwerking met de gemeente Bergen, de Bergense architecten Maarten en Jetty Min en landschapsarchitect LA4SAle, en in overleg met de huidige exploitanten Willem Karel en Martine Hirschfeld, het plan opgevat om op de huidige locatie een nieuw hotel met recreatieappartementen te gaan bouwen. De keuze voor sloop en nieuwbouw is gebaseerd op het feit dat renovatie slechts een tijdelijke en kostbare oplossing is (het bestaande pand heeft geen monumentale status). Nieuwbouw geeft het hotel (viersterrenplus) weer voldoende exploitatiezekerheid voor de lange termijn. In het plan is bovendien meegenomen een volledige herinrichting van het nabijgelegen plein, de winkels en horecagelegenheden aldaar.

Rechts een foto van het oorspronkelijke Hotel Nassau Bergen (Berlage), toen al een groot, imposant en beeldbepalend gebouw met 77 kamers en tal van faciliteiten. 

Lees meer

ONZE PASSIE

Bergen aan Zee, door het bieden van hoogwaardige kwaliteit, laten doorgroeien tot een belangrijke familiebadplaats. Uiteraard met behoud van haar bepalende charmes.

ONZE INSPIRATIE

Bij het ontwikkelen van onze ideeen zijn wij door diverse beelden geïnspireerd